• #EVDƏQAL


Coğrafiya

MİQ ● SINAQ

Kurikulum TM

4.4

Sınaq 3

Mövzu: Ümumi Test sayı: 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 1 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 2 - 40

Doğru olan fikirləri müəyyən edin:
1. Cavan platformalar Paleozoy erasında əmələ gəliblər
2. Sipərlərdə çökmə mənşəli faydalı qazıntılar geniş yayılıb
3. İran, Tibet kimi yaylalarda seysmik prosesslər güclü gedir
4. Qədim platformalar əsasən Paleozoy-mezozoy erasında yaranıblar
5. Divergent zonalarda yayılan vulkanlara stratovulkan deyilir
6. Turan, Qərbi Sibir, Ön Qafqaz cavan platformalardır Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 3 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 4 - 40

Dəniz mərhələsi hansı dövrlərdə olub?
1. Paleozoyun əvvəlində
2. Mezozoyun sonunda
3. Mezozoyun ortasında
4. Paleogen dövründə
5. Kaledon qırışıqlığının sonunda
6. Paleozoyun sonundaTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 5 - 40

Himalay dağlarının qalxması ildə 5 mm/il sürətlə davam edir. Təxminən neçə əsrə onun hündürlüyü 2 m qalxar?Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 6 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 7 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 8 - 40

Tur Heyerdal müasir dövrdə yaşasa da Cənubi Amerika sahillərindən Sakit Okean adalarına qədim dövr gəmisi ilə səyahətə çıxmışdır. Bunun səbəbi nə ola bilər?Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 9 - 40

Azərbaycanda iqtisadi coğrafiyanın öyrənilməsində rolu olan alimlər:
1. Budaq Budaqov
2. Ənvər Şıxlinski
3. Hadı Əliyev
4. Asəf Nadirov
5. Əbdürrəhim Hacızadə
6. Qasım GülTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 10 - 40

Azərbaycan torpaq örtüyünün öyrənilməsində rolu olan alimlər:
1. Həsən Əliyev
2. Qasım Gül
3. Asəf Nadirov
4. Müseyib Müseybov
5. Məmməd SalayevTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 11 - 40

Uyğunluğu müəyyən edin:
1. Aleksandr Humboldt
2. Ceyms Kuk 
3. David Livinqston

a. Konqo, Zambezi çaylarının yuxarı axarlarını, Nyasa və Tanqanika göllərini, Viktoriya şəlaləsini kəşf etmişdir
b. Cənubi Amerikada bitkilərin coğrafi enliklər və şaquli zonallıq üzrə yayılmasını öyrənmişdir.  
c. Sakit okeanın mərkəzi və qərb hissələrində yerləşən adaları öyrənmiş, Havay adalarını kəşf etmişdir.Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 12 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 13 - 40

Coğrafiya elmləri ilə digər elm sahələri arasında məntiqi əlaqəni qurun.
1. Meteorologiya
2. Təbiəti mühafizə
3. Sənaye coğrafiyası
a. fizika
b. kimya
c. ekologiya
d. iqtisadiyyat
e. astronomiyaTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 14 - 40

Təbiət elmlərini müəyyən edin.
1. Ekologiya
2. Coğrafiya
3. Biologiya
4. İnformatika
5. Sosiologiya
6. İqtisadiyyatTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 15 - 40

Coğrafiya elmini öyrənməklə hansı ixtisaslara yiyələnmək olar?
1. Dizayner
2. Bioloq
3. Psixoloq
4. Ekoloq
5. Meteoroloq
6. GeoloqTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 16 - 40

İqtisadi coğrafiyanın yeni sahələri:
1. geomorfologiya
2. şəhər planlaşdırılması
3. hidrologiya
4. tibbi coğrafiya
5. landşaft planlaşdırılması
6. təbiəti mühafizə
7. rekreasiya coğrafiyası
8. ərazi planlaşdırılmasıTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 17 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 18 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 19 - 40

Uyğunluğu müəyyən edin:
1. Günəş ləkələri
2. Günəş fəallığı
3. Maqnit qasırğaları
 
a. Günəş küləyinin Yer atmosferinə daxil olması
b. Günəş səthində temperaturun nisbətən aşağı olduğu hissələr
c. Günəşdə baş verən bütün fiziki dəyişikliklərTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 20 - 40

Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Stefan Hovkinq
2. İmanuel Kant
3. Şmit
4. C.Uiler
a. Günəş sisteminin planetləri 4-5 milyard il əvvəl qızmar günəşəbənzər cismin parçalanmasından yaranmışdır
b. Günəş sisteminə daxil olan planetlər təqribən 6-7 milyard il əvvəl qaz və tozdan ibarət soyuq diskşəkilli kosmik buluddan yaranmışdır.
c. “Qara dəlik” anlayışını ilk dəfə 1967-ci ildə işlətmişdir.
d. Kainatın genişlənməsi ilə nizamsızlıq artır, bu isə gələcəyi keçmişdən fərqləndirir və zamanın istiqamətini müəyyən edir.Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 21 - 40

“Sinqulyarlıq” deyilir:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 22 - 40

Dənizin 5 litr suyundan 210 qram duz alınmışdır: Bu dəniz barədə doğru fikirləri seçin:
1. Yüksək təzyiq qurşağındadır.
2. Cənubdan dünyanın ən iri çayı tökülür
3. İri çay tökülmür
4. Tektonik qırılma zonasında yerləşir
5. Sahilində İEÖ var
6. Dünyanın ən duzlu gölüdürTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 23 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 24 - 40

Orta duzluluğa malik 3 ton okean suyundan alınmış duzların 35%-i natrium-xlordur. Digər duzların miqdarını kq-a tapın:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 25 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 26 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 27 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 28 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 29 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 30 - 40

Troq dərə nədir?Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 31 - 40

Okean relyef formalarının düzgün ardıcıllığı:
1. Orta okean dağlarının mərkəz hissəsində yerləşir, aktiv seysmik zona hesab olunur.
2. Zəngin üzvü aləmə malikdir, günəş şuaları çox düşür, qranit qatı var, akkumliyativ düzənlik hesab edilir
3. Səthi kanyonvarı dərələr ilə parçalanmışdır, çökmə suxur qatı çox nazikdir, qranit qatı var
4. Qranit qatın yoxa çıxdığı yer hesab olunur, çökmə süxur qatı qalındır.
5. Okean səthinin çox hissəsini tutur, qranit təbəqəsi yoxdur, səthi qalın okean tipli çökmə süxular ilə örtülmüşdür.
6. Materik və okean tipli tavalarının toqquşma zonasında yaranır, aktiv seysmik zona hesab olunur, çox dərindir.Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 32 - 40

Allüvial düzənliklər nədir?Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 33 - 40

Relyefin formalaşmasında ekzogen proseslərin böyük rol oynadığı ərazilər: 
1. Axar sular 
2. Küləklər 
3. IV dövr buzlaşması 
a. Hind çayının hövzəsi, Şimali Afrika, Mərkəzi Avstraliya 
b. Baffin Torpağı adası, Ərəbistan, Kola və Koreya yarımadaları 
c. Şərqi və Cənub-Şərqi Asiya, Qərbi Sibir 
d. Kola, Skadinaviya və Labrador yarımadaları 
e. Mərkəzi Afrika, Alyaska, Ərəbistan yarımadası Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 34 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 35 - 40

Akkumliyativ düzənliklər barədə düzgün olmayan coğrafi ifadələri müəyyən edin:
1. Səthi əsasən qalın çökmə süxurlarla örtülmüş olur
2. Kristallik maqmatik süxurların yer səthinə yaxın yerləşdiyi ərazilərdir
3. Geosinklinal ərazilərin tektonik əyilmə zonalarındada yarana bilərlər
4. Afrika materikində daha çox rast gəlinir
5. Ovalıqlara uyğun gəlir
6. Astana və şəlalələrə ən çox rastlanılan ərazilərdirTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 36 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 37 - 40

Uyğunluğu müəyyən edin:

Aqroiqlim ehtiyyatları
1. zəif təmin olunmuş ölkələr
2. orta təmin olunmuş ölkələr
3. yaxşı təmin olunmuş ölkələr

Ölkələr
a. İsveç, İslandiya, Norveç
b. Almaniya, Ukrayna, Belarus
c. Finlandiya, Kanadanın və Rusiyanın şimalı
d. Niderland, Fransa, Rusiyanın cənubu
e. Hindistan, Meksika, İndoneziyaTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 38 - 40

Düz mütənasibdir:
1. Temperaturla mütləq rütubət
2. Temperaturla nisbi rütubət
3. Günəş şualarınını düşmə bucağı ilə temperatur
4. Mütləq hündürlüklə atmosfer təzyiqi
5. Temperaturla nisbi rütubət
6. Temperaturla buxarlanma qabiliyyətiTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 39 - 40

Fyon küləkləri adlanır:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 40 - 40Sınaq 2

Mövzu: Ümumi Test sayı: 40 Videoizah: VarTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 1 - 40

Fyon küləkləri adlanır:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 2 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 3 - 40

Yerin öz oxu ətrafında fırlanması zamanı yaranır:

1. Fəsillər

2. Gecə-gündüz

3. Qabarma-çəkilmə

4. Sutka

5. İşıqlanma qurşaqları

6. Gecə-gündüz bərabərliyiTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 4 - 40

İEÖ - lərin üç rəqabət mərkəzini müəyyən edin:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 5 - 40

Hasil olunan neftin maya dəyəri asılıdır:

1. Dünya bazarında neftin qiymətindən

2. Layların yerləşdiyi dərinlikdən

3. neft-kimya sənayesinin inkişafından

4. ərazinin təbii –coğrafi şəraitindənTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 6 - 40

Mebel sənayesinin istehlak rayonlarında yerləşdirilməsinin səbəbidir:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 7 - 40

Yaponiyada qara metallurgiya müəssisələrinin dəniz sahilində yerləşdirilməsinin səbəbi:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 8 - 40

Xarici ticarətində dəmiryol nəqliyyatından istifadə etməyən Asiya ölkələri:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 9 - 40

İqtisadi inkişafı təbii sərvətlərdən asılı olmayan Asiya ölkələri:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 10 - 40

Yaponiya haqqında verilənlərdən biri səhvdir:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 11 - 40

Mebel sənayesinin yerləşdirilməsinin əsas xüsusiyyəti:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 12 - 40

Bakı şəhərində (40° şm en. 50° ş.u.) yerli vaxtla saat 1400 olduqda, 30° qərbdə yerləşən A məntəqəsində saat neçə olar?Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 13 - 40

Coğrafi enliyə aid olan əlamətlər;

1. Onun dərəcə ilə qiyməti 0°–90° arasında dəyişir.

2. Dərəcə ilə qiyməti 0° – 180° arasında dəyişir.

3. Dərəcə qiyməti Qrinviç meridianı ilə ölçülür

4. Dərəcə qiyməti ekvatorla ölçülür

5. Məntəqənin şərq və yaxud qərb yarımkürəsində yerləşməsini müəyyən etməyə imkan verir

6. Məntəqənin şimal və yaxud cənub yarımkürəsində yerləşməsini müəyyən etməyə imkan verirTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 14 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 15 - 40

Sakit okeanın Şimali və Cənubi Amerikanın təbiətinə daha az təsirə malik olması izah olunur:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 16 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 17 - 40

Abşeron və Naxçıvan iqtisadi –coğrafi rayonları üçün oxşar əlamətlər:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 18 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 19 - 40

Binanın hündürlüyü 237 m-dir. Əgər binanın özülündə atmosfer təzyiqi 745 mm c.s.-dirsə, binanın damındakı atmosfer təzyiqini hesablayınTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 20 - 40

Azərbaycanın təbiəti üçün səciyəvidir:

1. Alt Paleozoy yaşlı süxurlara Kiçik Qafqaz tektonik zonasında rast gəlir

2. Düzənliklərdə əsasən məhsuldar torpaqlar geniş yayılmışdır

3. İqlimin formalaşmasına dağların sədd effektinin  təsiri böyükdür

4. Şərq hissəsi filiz faydalı qazıntılar ilə zəngindir

5. Kembridən qədim süxurların çıxışlarına Xəzərin sahilində rast gəlinir

6. Mezozoy-kaynazoy yaşlı süxurlar geniş yayılıbTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 21 - 40

Bentos adlanır:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 22 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 23 - 40

Ərəbistan yarımadasını, Hindistan yarımadasından fərqləndirən əlamətlər:

1. Ərazisində il boyu tropik iqlim qurşağı hakim olur

2. Daha çox dəniz və körfəzlərlə əhatə olunub

3. Torpaqları əkinə daha çox yararlıdır

4. Qədim Hondvana qurusunun tərkibinə daxildir

5. Səhra və yarımsəhra landşaftı geniş sahə tuturTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 24 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 25 - 40

Tam dövriyyəli qara metallurgiya sənayesində istehsal hansı ardcıllıqla getdiyini müəyyən edin:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 26 - 40

Temperatur +20°C olan 10 m³ havada su buxarı doyma həddinə çatmışdır. Həmin hava +10°-dək soyuduqda ondan nə qədər su ayrıla bilər? ( 20°C-də 1m³ hava 17 qram, 10°C-də isə 9 qram su buxarı tutur)Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 27 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 28 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 29 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 30 - 40

Avrasiyanın ucqar nöqtələrinə xas olan əlamətlər:

1. 4 yarımkürədə yerləşirlər

2. Bütün ucqar nöqtələr yarımadada yerləşir

3. Şimal və Şərq ucqar nöqtələri eyni iqlim qurşağında yerləşir

4. Ekvatora ən yaxın yerləşən ucqar nöqtə yerləşir

5. Şərq ucqar nöqtəsi qərb yarımkürəsində yerləşir

6. Ucqar cənub nöqtəsi İspaniyada yerləşirTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 31 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 32 - 40

Azərbaycanın düzənlik rayonları üçün səciyyəvi olmayan ekoloji problemlər:

1. Torpaqların şoranlaşması, müxtəlif tullantılar ilə çirkənməsi

2. Tez-tez isti və rütubətli küləklərin əsməsi və torpağın münbitliyinin artması

3. Tuğay meşələrinin sahəsinin azalması

4. Güclü zəlzələlər nəticəsində düzənliklərin səthində dərin çatların yaranması

5. Səhralaşma prosesinin güclənməsi

6. Sürüşmələrin baş verməsi nəticəsində torpaqların strukturunun pozulmasıTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 33 - 40

Son onillikdə inkişaf etmiş ölkələrin sırasına keçmiş Asiya ölkələri:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 34 - 40

Verilən əlamətlər hansı fiziki-coğrafi rayona aiddir:

1. ərazisindən tranzit çaylar keçir

2. xarici ölkəyə çıxışı vardır

3. şabalıdı torpaqlarda quruçöllər zolaq əmələ gətirir

4. ərazisində kurort şəhərlər yerləşir.Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 35 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 36 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 37 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 38 - 40

Subtropik qurşağın iqlim tiplərinin uyğun gəldiyi əraziləri müəyyən edin:

  1. Kontinental                      a. Şərqi Asiya  

  2. Musson                            b. Böyük hövzə                         

  3. Aralıq dəniz                     c. Pireney yarımadası          

                                              d. Nallarbor düzənliyi

                                              e. Əjdaha dağlarının şərqiTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 39 - 40

 

Bakıda günorta saat 12:00-dır. Gündüzün uzunluğu 10 saat 46 dəqiqəyə bərabər olarsa, Bakıda günün çıxdığı və batdığı vaxtları müvafiq olaraq təyin edin.Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 40 - 40

 

Cənub - Qərbi Asiya regionunun kasıb ölkələri hesab olunur:Sınaq 1

Mövzu: Ümumi. Test sayı: 40. Videoizah: Var.Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 1 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 2 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 3 - 40

Etnosun inkişafının 1-ci mərhələsindəTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 4 - 40

Naxçıvan çaylarına xas olan əlamətlər:

1. Çayların mənsəbləri Azərbaycanın digər çaylarından fərqli olaraq daha hündürdə yerləşir

2. Gilançayın qidasının 50%-i buzlaq suları hesabınadır

3. Əksər çayları yeraltı sularla qidalanır

4. Arpaçay Türkiyədən başlayıb Azərbaycan ərazisində Araza tökülür

5. Çayları palçıqlı sellər gətirir

6. Arpaçay üzərində Heydər Əliyev adına su anbarı yerləşir

7. Çaylarından suvarmada çox az istifadə olunurTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 5 - 40

Orta Araz təbii vilayətində Arazboyu düzənlikləri qərbdən şərqə doğru ardıcıl sıralayın:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 6 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 7 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 8 - 40

Coğrafi xəritələrin vizual təhlili hansı ardıcıllıqla aparılır?

1. Nəticə

2. Ərazinin ümumi fiziki-coğrafi xarakteristikası

3. Xəritənin riyazi əsası

4. Təsvir üsuluTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 9 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 10 - 40

 

Naxçıvan iqtisadi rayonunda hündürlükdən asılı olaraq təsərrüfat sahələrinin yerləşməsini müəyyən edin:

I - Düzənlik və dağətəyi

II - orta dağlıq

III – yüksək dağlıq

 

1.Yay otlaqları, arıçılıq

2. üzümçülük, çəyirdəkli meyvəçilik

3. tütünçülük, taxılçılıqTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 11 - 40

Türkiyə Respublikasına aid olan xüsusiyyətlər:

1. Mərmərə, Qara və Egey dənizlərinin sahilləri əhalinin daha sıx məskunlaşdığı ərazilərdir

2. Ərazisinə görə müstəqil türk dövlətləri arasında birinci yeri tutur

3. Ərazisində formalaşan çaylar iki okean və daxili hövzəyə aiddir

4. Qədim platformada yerləşir

5. Avropa Şurası və NATO-nun üzvüdür

6. Sahəsinə görə ən böyük müstəqil türk dövlətidir.Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 12 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 13 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 14 - 40

Üç yarımkürədə yerləşən dağlar:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 15 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 16 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 17 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 18 - 40

Avanqard üçlüyə daxil olan sahələri və bunun səbəbini müəyyən edin.Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 19 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 20 - 40

Xəritələrin tərtib edilməsi zamanı uyğun olaraq hansı üsullar tətbiq edilir?

1. Yağıntıların paylanması        a. Keyfiyyət fonu
2. Temperaturun paylanması     b. Areal
3. Kənd təsərrüfatı sahələri        c. İzoxətlər
4. Kənd əhalisinin sayı              d. NöqtələrTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 21 - 40

Platformada yerləşən yaylaları müəyyən edin:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 22 - 40

Nə üçün Afrika və Avstraliyada səhralar geniş yer tutduğu halda Cənubi Amerikada onların sahəsi çox kiçikdir?Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 23 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 24 - 40

Afrikanın qırılma zonasında yerləşən gölləriTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 25 - 40

Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Sayma         a. Rusiya

2. Ladoqa        b. Finlandiya

3. Qarda          c. İtaliya

4. Vettern        d. İsveçTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 26 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 27 - 40

Aşağıdakı lifli bitkilərin istehsalı üzrə ixtisaslaşmış ölkələr:

 

I- Kətan      II- Pambıq     III- Cut

1. Polşa            2. Özbəkistan

3. Türkiyə        4. Belarus

5. Şri-Lanka     6. Peru

7. Hindistan     8. ÇinTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 28 - 40

Böyük Qafqazın şimal - şərq yamacı üçün səciyyəvidir:

1 – Qonaqkənd və Samur-Dəvəçi fiziki-coğrafi rayonları burada yerləşir

2 - Düzən meşələri və allüvial - çəmən - meşə torpaqları yayılmışdır

3 – Çayları Kürün sol qollarıdır

4 – Çayları buzlaq və qar suları ilə qidalanır

5 - Yayı quraq keçən mülayim isti iqlimə aiddir

6 - Paleozoy erası çöküntülərinə çox rast gəlinirTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 29 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 30 - 40

Azərbaycanın sərhədləri boyunca yerləşən qoruq və milli parklar:

1. Türyançay

2. Şirvan

3. Qaragöl

4. Qarayazı

5. Bəsitçay

6. GöygölTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 31 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 32 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 33 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 34 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 35 - 40

Ekvatorla 10° ş.u-nun kəsişdiyi nöqtədən uçuşa başlayan  təyyarə 90° azimut üzrə hərəkət etməklə 4440 km/saat sürətlə 90 dəqiqədən sonra yerə enmişdir. Təyyarə hansı meridianda yerı enər?Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 36 - 40

Çayın su sərfi 240 m³/san, Çayın canlı en kəsiyinin sahəsi 30 m² olarsa çayda suyun axın sürətini hesablayın:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 37 - 40

Şərqi Avropada əhalinin sayı 295 mln. nəfər, hər 1000 nəfərə görə təbii artım -1  (mənfi bir). Demoqrafik göstəricilərin dəyişmədiyi şəraitdə 5 ildən sonra regionda əhalinin sayı neçə min nəfər olar?Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 38 - 40

Avropada 1990-ci ildə əhalinin sayı 680 mln. nəfər, 2010-cu ildə 739 mln.nəfər olmuşdur. Regionda əhalinin sayı miqrasiya hesabına 2,5% artmışdırsa, təbii artımın neçə mln nəfər olduğunu müəyyən edin:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 39 - 40

Temperatur +20°C olan 10 m³ havada su buxarı doyma həddinə çatmışdır. Həmin hava +10°-dək soyuduqda ondan nə qədər su ayrıla bilər? ( 20°C-də 1m³ hava 17 qram, 10°C-də isə 9 qram su buxarı tutur)Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın.
Yeni qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Sual 40 - 40

Xəzər dənizinin orta duzluluğu 13%0, Baltik dənizinin orta duzluluğu isə 11%0-ə bərabərdir. Xəzərin 4 ton suyundan alınan duzun miqdarı, Baltik dənizinin 3 ton suyundan alınan duzdan nə qədər çox olar?KurikulumETP


"Kurikulum Tədris Mərkəzi" artıq fiziki kursları ilə də xidmətinizdədir. Müdavimlərimiz www.kurikulum.az saytının bütün resurslarından il boyu ödənişsizlimitsiz istifadə edə bilər. Ətraflı məlumat üçün:

Əlaqə:
Telefon: (012) 597 04 35 
WhatsApp: (070) 818 70 70

Ünvan:
Nizami m/s-in yaxınlığı, Rəsul Rza küç. 125

İstifadəçi rəyləri

4.4

Total nəticə

%13%0%0%13%75
Rəylər

tural ehmedli

tural ehmedli
tural ehmedli

gozel


Aytac Quluzadə

Aytac Quluzadə
Aytac Quluzadə

əla. təşəkkür


Mahama

Mahama
Mahama

Çox gözəl şəkildə testlər təqdim olunub izahlı. Özü də pulsuz


"Kurikulum Tədris Mərkəzi" artıq fiziki kursları ilə də xidmətinizdədir. Müdavimlərimiz www.kurikulum.az saytının bütün resurslarından il boyu ödənişsizlimitsiz istifadə edə bilər. Ətraflı məlumat üçün:

Əlaqə:
Telefon: (012) 597 04 35 
WhatsApp: (070) 818 70 70

Ünvan:
Nizami m/s-in yaxınlığı, Rəsul Rza küç. 125