• Kampanya: Abituriyent kateqoriyasında bütün fənlərin I bölməsi 55% endirimlə cəmi 9 AZN


Coğrafiya

SINAQ

Kurikulum TM

4.0

Sınaq 1

Mövzu: Ümumi. Test sayı: 40. Videoizah: Var.



Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70








Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70








Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Etnosun inkişafının 1-ci mərhələsində







Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Naxçıvan çaylarına xas olan əlamətlər:

1. Çayların mənsəbləri Azərbaycanın digər çaylarından fərqli olaraq daha hündürdə yerləşir

2. Gilançayın qidasının 50%-i buzlaq suları hesabınadır

3. Əksər çayları yeraltı sularla qidalanır

4. Arpaçay Türkiyədən başlayıb Azərbaycan ərazisində Araza tökülür

5. Çayları palçıqlı sellər gətirir

6. Arpaçay üzərində Heydər Əliyev adına su anbarı yerləşir

7. Çaylarından suvarmada çox az istifadə olunur







Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Orta Araz təbii vilayətində Arazboyu düzənlikləri qərbdən şərqə doğru ardıcıl sıralayın:







Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70








Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70








Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Coğrafi xəritələrin vizual təhlili hansı ardıcıllıqla aparılır?

1. Nəticə

2. Ərazinin ümumi fiziki-coğrafi xarakteristikası

3. Xəritənin riyazi əsası

4. Təsvir üsulu







Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70








Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


 

Naxçıvan iqtisadi rayonunda hündürlükdən asılı olaraq təsərrüfat sahələrinin yerləşməsini müəyyən edin:

I - Düzənlik və dağətəyi

II - orta dağlıq

III – yüksək dağlıq

 

1.Yay otlaqları, arıçılıq

2. üzümçülük, çəyirdəkli meyvəçilik

3. tütünçülük, taxılçılıq







Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Türkiyə Respublikasına aid olan xüsusiyyətlər:

1. Mərmərə, Qara və Egey dənizlərinin sahilləri əhalinin daha sıx məskunlaşdığı ərazilərdir

2. Ərazisinə görə müstəqil türk dövlətləri arasında birinci yeri tutur

3. Ərazisində formalaşan çaylar iki okean və daxili hövzəyə aiddir

4. Qədim platformada yerləşir

5. Avropa Şurası və NATO-nun üzvüdür

6. Sahəsinə görə ən böyük müstəqil türk dövlətidir.







Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70








Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70








Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Üç yarımkürədə yerləşən dağlar:







Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70








Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70








Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70








Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Avanqard üçlüyə daxil olan sahələri və bunun səbəbini müəyyən edin.







Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70








Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Xəritələrin tərtib edilməsi zamanı uyğun olaraq hansı üsullar tətbiq edilir?

1. Yağıntıların paylanması        a. Keyfiyyət fonu
2. Temperaturun paylanması     b. Areal
3. Kənd təsərrüfatı sahələri        c. İzoxətlər
4. Kənd əhalisinin sayı              d. Nöqtələr







Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Platformada yerləşən yaylaları müəyyən edin:







Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Nə üçün Afrika və Avstraliyada səhralar geniş yer tutduğu halda Cənubi Amerikada onların sahəsi çox kiçikdir?







Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70








Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Afrikanın qırılma zonasında yerləşən gölləri







Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Sayma         a. Rusiya

2. Ladoqa        b. Finlandiya

3. Qarda          c. İtaliya

4. Vettern        d. İsveç







Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70








Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Aşağıdakı lifli bitkilərin istehsalı üzrə ixtisaslaşmış ölkələr:

 

I- Kətan      II- Pambıq     III- Cut

1. Polşa            2. Özbəkistan

3. Türkiyə        4. Belarus

5. Şri-Lanka     6. Peru

7. Hindistan     8. Çin







Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Böyük Qafqazın şimal - şərq yamacı üçün səciyyəvidir:

1 – Qonaqkənd və Samur-Dəvəçi fiziki-coğrafi rayonları burada yerləşir

2 - Düzən meşələri və allüvial - çəmən - meşə torpaqları yayılmışdır

3 – Çayları Kürün sol qollarıdır

4 – Çayları buzlaq və qar suları ilə qidalanır

5 - Yayı quraq keçən mülayim isti iqlimə aiddir

6 - Paleozoy erası çöküntülərinə çox rast gəlinir







Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70








Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Azərbaycanın sərhədləri boyunca yerləşən qoruq və milli parklar:

1. Türyançay

2. Şirvan

3. Qaragöl

4. Qarayazı

5. Bəsitçay

6. Göygöl







Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70








Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70








Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70








Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70








Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Ekvatorla 10° ş.u-nun kəsişdiyi nöqtədən uçuşa başlayan  təyyarə 90° azimut üzrə hərəkət etməklə 4440 km/saat sürətlə 90 dəqiqədən sonra yerə enmişdir. Təyyarə hansı meridianda yerı enər?







Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Çayın su sərfi 240 m³/san, Çayın canlı en kəsiyinin sahəsi 30 m² olarsa çayda suyun axın sürətini hesablayın:







Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Şərqi Avropada əhalinin sayı 295 mln. nəfər, hər 1000 nəfərə görə təbii artım -1  (mənfi bir). Demoqrafik göstəricilərin dəyişmədiyi şəraitdə 5 ildən sonra regionda əhalinin sayı neçə min nəfər olar?







Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Avropada 1990-ci ildə əhalinin sayı 680 mln. nəfər, 2010-cu ildə 739 mln.nəfər olmuşdur. Regionda əhalinin sayı miqrasiya hesabına 2,5% artmışdırsa, təbii artımın neçə mln nəfər olduğunu müəyyən edin:







Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Temperatur +20°C olan 10 m³ havada su buxarı doyma həddinə çatmışdır. Həmin hava +10°-dək soyuduqda ondan nə qədər su ayrıla bilər? ( 20°C-də 1m³ hava 17 qram, 10°C-də isə 9 qram su buxarı tutur)







Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOVLA hazırlaşın
Həftənin III və VI günləri: saat 15:00-16:30
Qiymətlər və əlavə məlumat ücün 
Əlaqə: 012 597 04 35  Whatsapp: 070 818 70 70


Xəzər dənizinin orta duzluluğu 13%0, Baltik dənizinin orta duzluluğu isə 11%0-ə bərabərdir. Xəzərin 4 ton suyundan alınan duzun miqdarı, Baltik dənizinin 3 ton suyundan alınan duzdan nə qədər çox olar?







KurikulumETP


"Kurikulum Tədris Mərkəzi" artıq fiziki kursları ilə də xidmətinizdədir. Müdavimlərimiz www.kurikulum.az saytının bütün resurslarından il boyu ödənişsizlimitsiz istifadə edə bilər. Ətraflı məlumat üçün:

Əlaqə:
Telefon: (012) 597 04 35 
WhatsApp: (070) 818 70 70

Ünvan:
Nizami m/s-in yaxınlığı, Rəsul Rza küç. 125

İstifadəçi rəyləri

4.0

Total nəticə

%0%0%0%100%0
Rəylər


"Kurikulum Tədris Mərkəzi" artıq fiziki kursları ilə də xidmətinizdədir. Müdavimlərimiz www.kurikulum.az saytının bütün resurslarından il boyu ödənişsizlimitsiz istifadə edə bilər. Ətraflı məlumat üçün:

Əlaqə:
Telefon: (012) 597 04 35 
WhatsApp: (070) 818 70 70

Ünvan:
Nizami m/s-in yaxınlığı, Rəsul Rza küç. 125