İntenet bağlantınızı yoxlayın...

İstifadəçi müqaviləsi

 

Bu müqavilə, www.kurikulum.az saytında yerləşdirilən onlayn dərs vəsaitlərdən istifadə etmək və distant təhsil kurslarına onlayn çıxışın təmin edilməsi üçün “Kurikulum” MMC-nin təklifidir.

1. Anlayışlar və şərtlər

1.1. Bu müqavilədə göstərilən terminlər aşağıdakı mənada istifadə olunur:

Təklif - www.kurikulum.az  İnternet saytında bu sənədin  yerləşən “Kurikulum” MMC –nin  Online xidmətinə çıxışını təmin etmək üçün xidmətlərin göstərilməsi təklifi".

Onlayn Servis -  İstifadəçinin İcraçının Xidmətlərindən istifadə etdiyi, İcraçının məlumat və təhsil resursları, www.kurikulum.az internet saytında yerləşdirilən Onlayn kurslar.

İstifadəçi - hər hansı bir fiziki və ya hüquqi şəxs, bu Sazişin şərtlərinə uyğun olaraq www.kurikulum.az saytında Online kurslardan istifadə edən şəxslər.

Onlayn kurs –İstifadəçilərə təqdim olunan təlim üzrə İcraçının materialları (video mühazirələr, tədris vəsaitləri, əlavə tapşırıqlar, testlər və s.) ödənişli və ödənişsiz onlayn kurslar. İcraçı Xidmətləri təqdim edən kursların adlarını Yüklənən tərəfindən Online xidmət səhifəsində yerləşdirilir.

Xidmət - İnternetdə yerləşdirilən Onlayn Servisin materiallarına, yəni www.kurikulum.az saytında Onlayn Servisin səhifəsinə daxil olmaq üçün İcraçının xidmətləri.

Ofertanın akcepti- Ofertanın 7-ci maddəsində göstərilənlərin həyata keçirilməsi yolu ilə təklifin tam və şərtsiz qəbul edilməsi deməkdir. Ofertanın qəbul edilməsi nəticəsində Müqavilə bağlanılır. Müqavilə - İstifadəçinin Ofertanın qəbul edilməsi   yolu ilə bağlanılan İcraçının Xidmətləri təqdim etməsi üçün İstifadəçi ilə İcraçı arasındakı kompensasiya edilmiş müqavilə.

 

 

2. Müqavilənin predmeti

2.1. Müqavilənin predmeti İstifadəçiyə ödənişli şəkildə İcraçının Onlayn xidmətlərini göstərməkdir.

3. Xidmətin şərtləri

3.1. Online xidmətin informasiya və metodiki materialları azərbaycan dilində verilir.

3.2. Online xidmətlərini həftənin yeddi günü, 24 (iyimi dörd) saat ərzində əldə etmək olar.

3.3. Online Xidmətlərdən istifadə hüququ hər bir istifadəçi üçün yalnız 3 (üç) İP ünvandan verilir. Bu İP ünvanların qeydə alınması isdtifadəçinin www.kurikulum.az internet saytında qeydiyyatdan keçdiyi andan etibarən başlayır.

3.4. İcraçının Online Xidmətlərinin dəyəri 100% (yüz faiz) miqdarda ödəniş sistemləri vasitəsilə tam ödənildiyi halda İstifadəçiyə Online Xidmətə tam istifadə hüquqları təqdim olunur.

3.5. İstifadəçi ödənişi həyata keçirəndən sonra Xidmətlər İstifadəçinin şəxsi istifadəsinə verilir. Bu andan İP ünvanlı sistemdə istifadəçiyə 1 (bir) üstəgəl 2 (iki) cihazdan istifadə etmək hüququ verilir.

3.6. İcraçı İstifadəçinin bütün məlumatlarını qeydə almağı hüququnu özündə saxlayır (o cümlədən IP ünvanı daxil olmaqla, sessiyalar və onların müddəti və s.)

 

4.İstifadəçinin hüquq və vəzifələri:

4.1. İstifadəçi  aşağıdakı hüquqlara malikdir:

4.1.1 Online xidmətdən istifadə etdiyi zaman müstəqil onlayn kursu seçmək.

4.1.2. Online xidmətdən istifadəsi üzrə məsləhət almaq üçün İcraçıya müraciət etmək.

4.1.3. Onlayn xidmət işinin təkmilləşdirilməsi üçün İcraçıya təkliflərini təqdim etmək.

4.1.4 İstifadəçi onlayn kurs proqramından istifadəsi üçün ödənişi etdikdən sonra, göstərilən bölmənin (ilk və ya hər hansı bir hissəsinə keçdikdən sonra) Online Xidmətə daxil olmaq hüququndan imtina edərsə xidmət üçün ödənilən məbləğ İstifadəçiyə qaytarılmır.

4.2. İstifadəçinin vəzifələri:

4.2.1. İcraçının icazəsi olmadan Onlayn Servisə girmək üçün giriş parametrlərini üçüncü şəxslərə ötürülməsi qadağan olunur. İcraçı bu hərəkətlərə yol vermiş İstifadəçinin Online xidmətinə  girişini ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır.

 4.2.2. Bu Saziş çərçivəsində İstifadəçiyə təqdim olunmuş Online kursların materiallarını hər hansı qaydada surətin çıxarılması (digər şəkildə internetdə yayılması, yazılı qaydada dərc olunması) üçüncü şəxslərə ötürülməsi qadağan olunur.

4.2.3. İcraçının Onlayn servisdə olan Onlayn kurslara, metodiki tədris materiallarına və məlumat bazasına  icazəsiz girişə cəhd göstərməmək.

4.2.4. Onlayn xidmətdən istifadə edərkən İP ünvanları dəyişdirən, VPN proqramlarından və digər üsullardan istifadə edilməsi qadağandır.

 

5. İçraçının hüquq və vəzifələri

5.1. İçraçının hüquqları:

5.1.1. Online kursların bölmələrinin məzmununu müstəqil şəkildə inkişaf etdirmək, təlim kursunun normativ müddətləri müəyyən etmək, tədris prosesinin texnoloji formalarını seçmək, istifadəçinin aralıq və yekun nəticələrinin qiymətləndirmə sistemini və idarə edilməsi qaydalarını seçmək.

5.1.2. Aralıq və son yoxlama tapşırıqları yoxlanmaq, yoxlama tapşırıqların yoxlanılması və qiymətləndirilməsi nəticələrinə dair əsaslandırılmış rəy vermək.

5.1.3 Onlayn kursun təlim müddətlərinə İstifadəçi tərəfindən riayət edilməməsi, həmçinin portalda yerləşdirilmiş tədris materiallarından istifadə etmədiyi üçün, İcraçı tərəfindən interaktiv formada Onlayn xidmətin vasitəçiliyi ilə keçirilən mühazirələrdə, treninglərdə və təhsil üçün lazım olanlar digər tədbirlərdə İstifadəçi tərəfindən iştirak edilməməsi üçün, İcraçı məsuliyyət daşımır.

5.2. İcraçının vəzifələri:

5.2.1. Onlayn servisdə texniki işlərin aparılması haqqında istifadəçini dərhal məlumatlandırmaq.

5.2.2. İcraçının bank hesabına pul vasitələrinin daxil olduğu günündən 5 iş günü ərzində Onlayn servisə giriş parametrləri barədə məlumatlandırmaqla İstifadəçinin onlayn servisə girişini təmin etmək.

 

6. Xidmətin dəyəri və qəbul edilməsi qaydası

6.1. İcraçı tərəfindən müqavilə üzrə göstərilən Xidmətlərin dəyəri www.kurikulum.az saytında yerləşdirilmiş İcraçının Onlayn kursları üçün müəyyənləşdirin qiymətləri ilə müəyyən edilir.

6.2. İstifadəçi İcraçı tərəfindən göstəriləcəyi Xidmətlərə görə ödənişlər İcraçının bank hesabına Azərbaycan manatı ilə həyata keçirilir.

6.3. İstifadəçi İcraçının  Xidmətlərindən istifadə etmək üçün www.kurikulum.az saytında və yaxud ödəniş sistemləri vasitəsilə ödəməni həyata keçirməlidir.

6.4. Bu bölmədə göstərilən Xidmətlərə görə ödəniş qaydası və şərtləri fərdi Sazişin imzalaması ilə və tərəflərin razılığına əsasən dəyişdirilə bilər.

6.5. İstifadəçi tərəfindən ödənişin həyata keçirilməsi təklifin (ofertanın) tam və şərtsiz qəbul edilməsi deməkdir və əvvəlcədən ödəniş şərtləri əsasında Sazişin bağlanmasına səbəb olur.

6.6. İstifadəçi Onlayn kurs üçün ödəniş apardığda, onlayn kursdan istifadə hüququ növbəti  Avqust ayının birinə qədər qüvvədə qalır.

 

7. Sazişin qəbul edilməsi və bağlanması

7.1. İstifadəçi müqavilənin bağlanması üçün xidmət haqqının 100%  ödənişini əvvəlcədən ödədikdə, İstifadəçi Sazişin bağlanması təklifini qəbul edir. Ödəniş aparılmadığda,Təklifin qəbul edilməsi öz qüvvəsini itirir.

 

8. Təklif şərtlərinin müddəti və dəyişdirilməsi

8.1. Təklif İcraçı tərəfindən www.kurikulum.az/oferta_online İnternet saytında dərc edildiyi andan etibarən qüvvəyə minir və təklifin geri götürülənədək etibarlıdır.

8.2. İcraçı təklifin şərtlərini dəyişdirmək və / və ya təklifi geri götürmək hüququnu hər zaman özündə saxlayır. İcraçının Təklifə dəyişiklik etmək hüququ var, belə dəyişikliklər təklif olunan mətnin internetə yerləşdirilməsindən etibarən, dəyişikliklərin qüvvəyə mindiyi tarixdən başqa bir müddət müəyyən edilmədiyi təqdirdə, qüvvəyə minir.

 

9. Müqavilənin qüvvədə olma müddəti və dəyişdirilməsi

9.1. Təklifin 7-ci maddəsinə müvafiq olaraq İcraçının təklifini qəbul etməsi müqaviləni yaradır.

9.2. Müqavilə İstifadəçi tərəfindən qəbul etdiyi andan qüvvəyə mindir və:                                   a) Tərəfləri Müqavilə üzrə öhdəliklərin icra etmə anına qədər etibarlıdır və ya          b)  Müqaviləyə xitam verilənə qədər.

9.3. İstifadəçi razılaşır və qəbul edir ki, Təklifə edilən dəyişikliklər İstifadəçi ilə İcraçının arasında bağlanmış və qüvvədə olan Sazişədə şamil edilir.

9.4. Sazişin qüvvədə olduğu müddəti ərzində İcraçı təklifi geri götürərsə, İcraçı tərəfindən başqa şərt göstərilmədiyi təqdirdə, ləğvetmə sona çatmış hesab olunur.

 

10. Müqavilənin ləğv edilməsi

10.1. Müqavilə ləğv edilə bilər:

a)  Tərəflərin razılığı ilə istənilən vaxt.

b) Tərəflərdən biri müqavilə şərtlərini pozduqları halda, digər Tərəfə yazılı şəkildə xəbərdar etməklə hər hansı Tərəfin təşəbbüsü ilə,.

Bu təklifdə nəzərdə tutumuş digər əsaslara görə.

 

11. Məsuliyyət və məsuliyyətin məhdudlaşdırılması

11.1. İçraçı, öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi və ya düzgün yerinə yetirilməməsi üçün faktiki ziyanın miqdarı çərçivəsində, lakin İcraçının xidmətləri üçün ödənilən məbləğdən çox olmamaq şərtilə məsuliyyət daşıyır.

11.2. Fövqəladə hallar - yanğın, daşqın, zəlzələ, qasırğa, epidemiya və digər təbii fəlakətlər; hərbi münaqişələr, terror aktları, vətəndaş ittihamı, geniş miqyaslı

tətillər və blokadalar, dövlət orqanlarının hərəkətləri və normativ aktları, ictimai həyatın digər oxşar şərtləri və hərəkətləri baş verdikdə Tərəflər öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi üçün tam və ya qismən məsuliyyətdən azaddırlar.

11.3. İcraçı, İstifadəçinin İnternet kanalının, avadanlıq və ya proqramın nasazlığı ilə əlaqədar Onlayn Servisə daxil olmaması üçün məsuliyyət daşımır.

11.4. İstifadəçi özü haqqında qeyri-dəqiq və ya natamam məlumatlar təqdim etdiyi təqdirdə, Onlayn kursu seçərkən, səhfə yol verdikdə İcraçı Xidmətlərin təqdim edilməsi üçün İstifadəçi qarşısında məsuliyyət daşımır.

 

12. Digər məsələlər

12.1. Bu Saziş ilə tənzimlənməyən bütün məsələlər Azərbaycan Respublikasının cari qanunvericiliyi əsasında həll edilir.

12.2. Bu Sazişə bütün dəyişikliklər və əlavələr tərəflərin səlahiyyətli şəxsləri tərəfindən əlavə Sazişə imzalamaqla həyata keçirilir.