İntenet bağlantınızı yoxlayın...

Coğrafiya

● MİQ ● 08 APREL 2020

Kurikulum TM

5.0

KurikulumETP
Doldurmaq vacibdir

Sual 1 - 40


Sual 2 - 40


Sual 3 - 40


Sual 4 - 40

Yay fəslində Kür-Arazda:Sual 5 - 40


Sual 6 - 40

Dəniz səviyyəsindən 1200 m hündürlükdə olan kəndə meylliyi 20% olan yol çəkilməsi üçün bu yolun uzunluğu neçə m olacaq?Sual 7 - 40

Dünyanın ən hündür zirvəsi ilə, okeanda ən dərin çökəklik arasındakı hündürlük fərqini hesablayın:Sual 8 - 40

Birinci gölün sahəsi paletka üzərində 32 dama ilə, ikinci gölün sahəsi isə paletka üzərindəisə 24 dama ilə təsvir olunub, miqyası müvafiq olaraq 1:500 000 və 1: 300 000 olarsa, həqiqi sahələrin cəmini hesablayın:Sual 9 - 40

Bərabəraralıqlı proyeksiya hansı proyeksiyanın tərkib hissəsidir?Sual 10 - 40

Abrazion terraslar necə əmələ gəlir?Sual 11 - 40


Sual 12 - 40

Şərq yarımkürəsinin fiziki-coğrafi xəritəsinin tərtibi zamanı hansı adada təhrif ən az olar?Sual 13 - 40

Hansı variantda meridian və onun əks meridianı yanlış verilib?Sual 14 - 40

Ekvator və 10° ş.u-da yerləşən A nöqtəsi ekvator üzərində yerləşən B və C nöqtələrindən eyni uzaqlıqda yerləşir. B nöqtəsi A nöqtəsinin 20° şərqində yerləşdiyini bilərək, müvafiq olaraq B və C nöqtələrinin yerləşdiyi coğrafi uzunluğu müəyyən edin:Sual 15 - 40

Aşağıda verilən meridianlardan hansı qonşu meridianına daha yaxındır?Sual 16 - 40

Hansı planetin ümumi sahəsi Yerin quru səthinin sahəsinə bərabərdir?Sual 17 - 40

Bakı da günboyu cisimlərin kölgəsi necə dəyişir?
1. səhər
2. günorta
3. axşamçağı

a. şimal-şərqə
b. şimala
c. cənuba
d. cənub – qərbə
e. şimal-qərbəSual 18 - 40

Kant-Laplas nəzəriyyəsinə aid olan xüsusiyyətlər:
1. Günəş sisteminin planetləri 4-5 milyard il əvvəl yaranmışdır
2. Sıxılma nəticəsində kiçik kosmik qaz və toz hissəciklərinin hərəkətindən əvvəlcə çoxsaylı asteroidlər meydana gəlmişdir
3. Maddələrin sıxlaşması planetlərin, asteroidlərin və digər səma cisimlərinin yaranmasına səbəb olmub
4. Planetlər təqribən 6-7 milyard il əvvəl qaz və tozdan ibarət soyuq diskşəkilli kosmik buluddan yaranmışdır.
5. Günəşəbənzər cismdən ayrılan qaz və toz hissəcikləri nəhəng həlqələr yaratmışdırSual 19 - 40

Aşağıdakı variantlarda paralellərin öz oxu ətrafında orta fırlanma sürəti verilib, buna əsasən sürətləri verilən hansı paraleldən keçən iki qonşu meridian arasında məsafə daha böyük olar?Sual 20 - 40

Hansı paraleldə günəşin çıxma və batmaq vaxtları arasında zaman daha qısadır?Sual 21 - 40

Uyğunluğu müəyyən edin:
1. Neptun.
2. Uran.
3. Saturn.
4. Yupiter.
5. Mars.
6. Venera.
7. Merkuri.
a. Günəş sisteminin ən böyük planeti.
b. Atmosferi karbon qazından təşkil olunmuş və ən böyük dağı Olimp olan planet.
c. Halqalarına görə aydın seçilən planet
d. Günəş və Aydan sonra səmada ən parlaq göy cismi
f. Səmada göy rəngdə görünür
g. Nəhəng çökəklik və kraterlərdən təşkil olunmuş planet
h. Ən böyük peyki Triton olan planet.Sual 22 - 40

Planetləri kiçikdən böyüyə doğru ardıcıl sıralayın:
1. Yupiter
2. Yer
3. Mars
4. Venera
5. Mekuri
6. Saturn
7. Uran
8. NeptunSual 23 - 40

Cismə günəş şuası nə qədər düşməlidir ki, kölgəsi cismin özündən daha kiçik olsun?Sual 24 - 40


Sual 25 - 40


Sual 26 - 40


Sual 27 - 40


Sual 28 - 40

Dəmir filizi yataqları yer kürəsinin hansı ərazilərində yerləşir?Sual 29 - 40

Müvafiq olaraq qırıntı, kimyəvi, üzvi mənşəli süxurları müəyyən edin.Sual 30 - 40


Sual 31 - 40


Sual 32 - 40


Sual 33 - 40


Sual 34 - 40


Sual 35 - 40

Hansı planetin səthinə metoroid düşərsə krater yaradar?Sual 36 - 40

Ayın və Yerin səthinə küllü miqdarda metorid düşməsinə baxmayaraq, Ayda bunun izlərinə daha aydın rast gəlindiyi halda, Yerdə çox rast gəlinmir, bunun səbəbi nədir?Sual 37 - 40

Ayda gecə temperatur -130°C, gündüz isə +150°C-dir, bu cür temperatur göstəricilərinin olduğunu nəzərə alaraq 1969-cu ildə Aya necə səyahət etmək mümkün olub?Sual 38 - 40


Sual 39 - 40


Sual 40 - 40"Kurikulum Tədris Mərkəzi" artıq fiziki kursları ilə də xidmətinizdədir. Müdavimlərimiz www.kurikulum.az saytının bütün resurslarından il boyu ödənişsizlimitsiz istifadə edə bilər. Ətraflı məlumat üçün:

Əlaqə:
Telefon: (012) 597 04 35 
WhatsApp: (070) 818 70 70

Ünvan:
Nizami m/s-in yaxınlığı, Rəsul Rza küç. 125

İstifadəçi rəyləri

5.0

Total nəticə

%0%0%0%0%100
Rəylər

c

04-02-2023
c
c 04-02-2023

salam salam salam eksjs dkshs fjelqjs dldbshs salam salam dkajd salam dksba dksjdhs fksns rieueyw zkdjs fkdsjhdsh fksjwhag fkdsjshshs fkdjahsgw kfkrjwhe kgkgkfhe qyayeyeiwu sjshahs fkdhqhs dkdhabw fksbw

Davamını oxu


"Kurikulum Tədris Mərkəzi" artıq fiziki kursları ilə də xidmətinizdədir. Müdavimlərimiz www.kurikulum.az saytının bütün resurslarından il boyu ödənişsizlimitsiz istifadə edə bilər. Ətraflı məlumat üçün:

Əlaqə:
Telefon: (012) 597 04 35 
WhatsApp: (070) 818 70 70

Ünvan:
Nizami m/s-in yaxınlığı, Rəsul Rza küç. 125