Coğrafiya

● MİQ ● 08 APREL 2020

Kurikulum TM

4.7

USİ-5

Mövzu: Ümumi    Test sayı: 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 1 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 2 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 3 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 4 - 40

Yay fəslində Kür-Arazda:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 5 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 6 - 40

Dəniz səviyyəsindən 1200 m hündürlükdə olan kəndə meylliyi 20% olan yol çəkilməsi üçün bu yolun uzunluğu neçə m olacaq?Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 7 - 40

Dünyanın ən hündür zirvəsi ilə, okeanda ən dərin çökəklik arasındakı hündürlük fərqini hesablayın:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 8 - 40

Birinci gölün sahəsi paletka üzərində 32 dama ilə, ikinci gölün sahəsi isə paletka üzərindəisə 24 dama ilə təsvir olunub, miqyası müvafiq olaraq 1:500 000 və 1: 300 000 olarsa, həqiqi sahələrin cəmini hesablayın:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 9 - 40

Bərabəraralıqlı proyeksiya hansı proyeksiyanın tərkib hissəsidir?Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 10 - 40

Abrazion terraslar necə əmələ gəlir?Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 11 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 12 - 40

Şərq yarımkürəsinin fiziki-coğrafi xəritəsinin tərtibi zamanı hansı adada təhrif ən az olar?Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 13 - 40

Hansı variantda meridian və onun əks meridianı yanlış verilib?Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 14 - 40

Ekvator və 10° ş.u-da yerləşən A nöqtəsi ekvator üzərində yerləşən B və C nöqtələrindən eyni uzaqlıqda yerləşir. B nöqtəsi A nöqtəsinin 20° şərqində yerləşdiyini bilərək, müvafiq olaraq B və C nöqtələrinin yerləşdiyi coğrafi uzunluğu müəyyən edin:Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 15 - 40

Aşağıda verilən meridianlardan hansı qonşu meridianına daha yaxındır?Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 16 - 40

Hansı planetin ümumi sahəsi Yerin quru səthinin sahəsinə bərabərdir?Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 17 - 40

Bakı da günboyu cisimlərin kölgəsi necə dəyişir?
1. səhər
2. günorta
3. axşamçağı

a. şimal-şərqə
b. şimala
c. cənuba
d. cənub – qərbə
e. şimal-qərbəTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 18 - 40

Kant-Laplas nəzəriyyəsinə aid olan xüsusiyyətlər:
1. Günəş sisteminin planetləri 4-5 milyard il əvvəl yaranmışdır
2. Sıxılma nəticəsində kiçik kosmik qaz və toz hissəciklərinin hərəkətindən əvvəlcə çoxsaylı asteroidlər meydana gəlmişdir
3. Maddələrin sıxlaşması planetlərin, asteroidlərin və digər səma cisimlərinin yaranmasına səbəb olmub
4. Planetlər təqribən 6-7 milyard il əvvəl qaz və tozdan ibarət soyuq diskşəkilli kosmik buluddan yaranmışdır.
5. Günəşəbənzər cismdən ayrılan qaz və toz hissəcikləri nəhəng həlqələr yaratmışdırTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 19 - 40

Aşağıdakı variantlarda paralellərin öz oxu ətrafında orta fırlanma sürəti verilib, buna əsasən sürətləri verilən hansı paraleldən keçən iki qonşu meridian arasında məsafə daha böyük olar?Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 20 - 40

Hansı paraleldə günəşin çıxma və batmaq vaxtları arasında zaman daha qısadır?Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 21 - 40

Uyğunluğu müəyyən edin:
1. Neptun.
2. Uran.
3. Saturn.
4. Yupiter.
5. Mars.
6. Venera.
7. Merkuri.
a. Günəş sisteminin ən böyük planeti.
b. Atmosferi karbon qazından təşkil olunmuş və ən böyük dağı Olimp olan planet.
c. Halqalarına görə aydın seçilən planet
d. Günəş və Aydan sonra səmada ən parlaq göy cismi
f. Səmada göy rəngdə görünür
g. Nəhəng çökəklik və kraterlərdən təşkil olunmuş planet
h. Ən böyük peyki Triton olan planet.Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 22 - 40

Planetləri kiçikdən böyüyə doğru ardıcıl sıralayın:
1. Yupiter
2. Yer
3. Mars
4. Venera
5. Mekuri
6. Saturn
7. Uran
8. NeptunTest tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 23 - 40

Cismə günəş şuası nə qədər düşməlidir ki, kölgəsi cismin özündən daha kiçik olsun?Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 24 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 25 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 26 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 27 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 28 - 40

Dəmir filizi yataqları yer kürəsinin hansı ərazilərində yerləşir?Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 29 - 40

Müvafiq olaraq qırıntı, kimyəvi, üzvi mənşəli süxurları müəyyən edin.Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 30 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 31 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 32 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 33 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 34 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 35 - 40

Hansı planetin səthinə metoroid düşərsə krater yaradar?Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 36 - 40

Ayın və Yerin səthinə küllü miqdarda metorid düşməsinə baxmayaraq, Ayda bunun izlərinə daha aydın rast gəlindiyi halda, Yerdə çox rast gəlinmir, bunun səbəbi nədir?Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 37 - 40

Ayda gecə temperatur -130°C, gündüz isə +150°C-dir, bu cür temperatur göstəricilərinin olduğunu nəzərə alaraq 1969-cu ildə Aya necə səyahət etmək mümkün olub?Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 38 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 39 - 40Test tərtibçisi: Osman Eminov
MİQ imtahanına OSMAN EMİNOV ilə hazırlaşın
Onlayn qruplara qeydiyyat davam edir
Qiymətlər və əlavə məlumat üçün 
Əlaqə: 055 534 81 70


Sual 40 - 40KurikulumETP


"Kurikulum Tədris Mərkəzi" artıq fiziki kursları ilə də xidmətinizdədir. Müdavimlərimiz www.kurikulum.az saytının bütün resurslarından il boyu ödənişsizlimitsiz istifadə edə bilər. Ətraflı məlumat üçün:

Əlaqə:
Telefon: (012) 597 04 35 
WhatsApp: (070) 818 70 70

Ünvan:
Nizami m/s-in yaxınlığı, Rəsul Rza küç. 125

İstifadəçi rəyləri

4.7

Total nəticə

%0%0%10%10%80
Rəylər


"Kurikulum Tədris Mərkəzi" artıq fiziki kursları ilə də xidmətinizdədir. Müdavimlərimiz www.kurikulum.az saytının bütün resurslarından il boyu ödənişsizlimitsiz istifadə edə bilər. Ətraflı məlumat üçün:

Əlaqə:
Telefon: (012) 597 04 35 
WhatsApp: (070) 818 70 70

Ünvan:
Nizami m/s-in yaxınlığı, Rəsul Rza küç. 125